İletişim

Email: enerji@akdeniz.edu.tr

 

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetimi ve Verimliliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 2017 yılında kurulmuştur. Enerjinin üretimi, dağıtımı ve tüketimi aşamalarını ile ilgi araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek, enerji giderlerinde tasarrufa yönelik çalışmalar yapmak ve bu çalışmaların neticesini üniversitemiz yararına olacak şekilde uygulamak merkezimizin ana faaliyetlerindendir. Ayrıca enerji tüketim miktar ve tutarlarını inceleyerek raporlandırmak, kampüsteki mevcut ve yeni mimari yapılar için enerji verimliliği senaryoları oluşturmak da mevcut ve hedeflenen faaliyetlerimizdendir. Üniversitemizin yıllık ton eşdeğer petrol (TEP) değerlerini ve bu değerlerin kullanım dağılımının analizini yapılması, enerji verimliliği bilincinin ve farkındalığının arttırılması için ilgili eğitimleri verilmesi/organize edilmesi, bilimsel çalışmaların yapılması da birimimiz tarafından yürütülmesi planlanan faaliyetlerdir. Enerji kullanım politikasının değiştirilmesi ve alternatif kaynak kullanım imkanlarını araştırarak çevrenin korunmasına katkıda bulunmak ana hedeflerimiz arasındadır.

Vizyon

Üniversitemiz sorumluluk alanları içinde enerji verimliliği bilincinin oluşmasını sağlamak, üniversitemizin enerji harcamalarının azaltılarak kaynakların daha etkin bir şekilde kullanılmasına yardımcı olmak birimizin, enerjinin verimli kullanımı konusunda üniversitemiz personeli ve öğrencilerinde farkındalık oluşturmak, teknik problemlerden kaynaklı enerji israfının veya yetersizliğinin önüne geçilmesi ve gerekli tasarruf önlemlerinin alınması için ilgili birimlerle iş birliği içinde olmak, enerjinin üniversitemiz sınırlarında en etkin biçimde kullanılmasını sağlamak merkezimizin ilkeleri ve hedefleridir.

İletişim


Akdeniz Üniversitesi Enstitüleri Binası A Blok Kat:2
Tel:
Tel: