Amaç ve Vizyon

Amaç

Enerji yönetim uygulamalarının düzenlenmesi, enerjinin etkin ve verimli kullanılması, enerji israfının önlenmesi, enerji maliyetlerinin kurum bütçesi üzerindeki yükünün azaltılması, çevrenin korunması için enerji kullanımında verimliliğin artırılması amacıyla kurulmuştur.

Vizyon

Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi, 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na doğrultusunda çalışmalar yürütmek hedeflenmektedir.

Eklenme tarihi :7.11.2022 15:54:20
Son güncelleme : 7.11.2022 15:54:20