Tanıtım

Akdeniz Üniversitesi Enerji Yönetim Birimi

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 14'üncü maddesi,5542 sayılı İl İdaresi Kanunu, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu’nun 7’nci maddesinin l’inci fıkrası’nın (a) bendinin 2 numaralı alt bendi, 27. 10. 2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesi 2’inci fıkrasına, 5 Aralık 2008 tarih ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğinin 6’ıncı maddesi, İçişleri Bakanlığı’nın 2008/55 sayılı Genelgesi, 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı’nın Kamu Binalarında Enerji Tasarrufu Konulu Genelgesi, Kurum Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi, 2012- 2023 Enerji Verimliliği Strateji Belgesi ve 2017-2023 Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’na doğrultusunda ve Üniversitemizin 27.08.2021 Tarihli Senato kararı ile Kurulmuştur.

Eklenme tarihi :27.07.2023 15:02:38
Son güncelleme : 27.07.2023 15:03:31