Faaliyet Raporu

- 12.02.2024 Tarihinde Üniversitemiz Enerji Yönetim Birimi sorumlusu Dr. Çiğdem Işıkyürek tarafından Rektör Hocamız Sayın Prof.Dr. Özlenen Özkan'a, Üniversitemiz Enerji Etüt Çalışmaları, Enerji Verimliliği Çalışmaları ve alınması gerekli önlemler hususunda sunum gerçekleştirilmiştir. Sunum içeriği dosyası aşağıda görülmektedir.

rektör sunum 2.jpg

Sunum Enerji Verimliliği.pdf

- Enerji  Verimliliği  Haftası etkinlikleri  kapsamında; "Kamu  Binalarında  Tasarruf  Hedefi  ve  Uygulama  Rehberi  (2024­-2030)" kapsamında  yürütülecek  faaliyetler,  tasarruf  hedefi kapsamında farklı bina türlerinde uygulanan enerji verimliliği önlemleri, KABEV Projeleri ve ISO 50001 hakkında  bilgilendirme  toplantısına katılım sağlandı.

Çevre ve İklim Değişikliği Topluluğu ile ortak çalışmalar yürütülmeye başlatıldı.

Enerji Yönetim Birimi olarak Akdeniz Mühendislik Günleri kapsamında "Binalarda Enerji Verimliliği ve Sıfır Enerji Konsepti" konulu çalıştay programına katıldık. 

Çalıştay Fotoğraf 1                                                                                                                                                                                                                                                            

Çalıştay Fotoğraf 2         

Çalıştay Fotoğraf 3

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tarafından yürütülmekte olan
KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ UYGULAMALARI PROJESİne katılım amacıyla, Enerji 
verimliliği kapsamlı bir çalışma yapılmıştır. Proje kriterlerine uygunluk sağlayan binalar tespit 
edilmiştir. 
Üniversitemiz adına Kampusu içerisinde bulunan Hastane Birimleri kapsamında 217.522,00m2, 
Eğitim Birimleri kapsamında 246.263,00 m2 Kapalı alan olmak üzere 
TOPLAM 463.785,00 m2 Kapalı alan için başvuruda bulunulmuştur.

Fakulte Ziyaretleri gerçekleştiriliyor ve Kampus içi Fakultelere yönelik ön etüt çalışmaları başlatıldı. 

 

Enerji tasarrufu amacı için Fakultelerde ve birimlerde kullanılmak üzere aşağıda kullanılan Görselden faydalanabilirsiniz.  

 

ENERJİ YÖNETİM BİRİMİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN DİĞER İŞLER.

  1. Üniversitemize ait Elektrik tüketimleri ve faturaları düzenli olarak kontrol edilmektedir.
  2. Kampus içi Elektrik komponizasyon değerleri düzenli olarak kontrol edilmektedir
  3. İlçelerdeki Trafolara ait Yüksek Gerilim İşletme sorumluluğu kontrolleri düzenli olarak devam ettirilmektedir. 
  4. Enerji Bakanlığı, Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Antalya Valiliği tarafından istenilen çalışmalar yapılmakta ve ilgili birimlere vakitli olarak gerekli bildirimler iletilmektedir. 
  5. Üniversite kampüsü içerisinde bulunan Binalar incelenmiş ve 110 adet binanın özellikleri çıkarılarak, Üniversite kampüsü içerisindeki Binalara ait Enerji Verimliliği Etüt çalışmaları başlatılmış, Fakülte ziyaretleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 4 fakülteninim ön incelemeleri yapılmıştır. 
  6. Üniversitemizi Orta gerilim alt yapı projesi çizilmiş TEDAŞ ve CK Akdeniz’e projeler onaylatılmıştır. 
  7. Kampus içerisindeki 91 adet bina için sayaç yerleştirme ve okuma sistemi alt yapı projesi yapılmış ve Yapı işleri Teknik Daire Başkanlığına sunulmuştur. Çalışmalar devam etmektedir. 
  8. Üniversitemizin Enerji ihtiyacını karşılayacak Yenilebilir Enerji Kaynaklı projeler üzerinde çalışmalar devam etmektedir.   
Eklenme tarihi :16.11.2022 11:27:49
Son güncelleme : 15.03.2024 11:31:18