Merkez Kampüs Blokları

Kampüs Blokları ve Kampüs Eğitim Blokları
kampüs foto.jpeg

Elektrik Tüketimi:

Akdeniz Üniversitesinde Kampüs elektrik ihtiyacı, 31,5 kV bağlantı hattı üzerinden toplamda 4 abonelik ile sağlanmaktadır.

-Kurumumuz 2022 yılında 54.918.843 kWh elektrik enerjisi tüketmiştir. Yapılan tasarruf çalışmaları ile elektrik enerjisi tüketimi açısında 2021 yılına göre (%0,545 oranında) 301.057 kWh enerji tasarrufu sağlanmıştır.

Aşağıda Akdeniz Üniversitesi 2022 yılı "toplam elektrik tüketim miktarları"  grafiği sunulmuştur.
Akdeniz Üniversitesi Topam Elektrik Tüketim Miktarı .png

2022 yılı verilerine göre Kampus içerisinde tüketilen elektriğin %28,47 kısmı eğitim blokları, %71,53 lük kısmı hastane blokları tarafından tüketilmiştir. 

Aşağıda Akdeniz Üniversitesi 2022 yılı  "elektrik tüketimi dağılımı" grafiği sunulmuştur.
Üniversite Elektrik Tüketimi Dağılımı .png

Aşağıda Akdeniz Üniversitesi 2022 yılı "eğitim blokları ve hastane blokları elektrik tüketim"  grafiği sunulmuştur.
2022 Eğitim Blokları elektrik tüketimi grafiği .png2022 yılı hastane elektrik tüketim grafiği .png


-Üniversite genelinde Elektrik Tüketimi yönünden 2023 yılı Eylül ayına kadar olan dönemde bir önceki yılın aynı dönemine göre %4 tasarruf sağlanmıştır.

Kullanıcı sayısında geçen seneye göre artış olmasına karşın , Tüketimde oluşan azalmanın kaynağının kullanıcıların yapılmış olan uyarıları dikkate almaları ve tasarruf bilincinin yavaş yavaş üniversitemizce yerleşmeye başlamasından kaynaklanmış olabileceği ve arızalanan armatürlerin yerine LED armatürler kullanılmaya başlaması olarak değerlendirilmektedir.

Birimimiz tarafından yapılan saha ziyaretleri ve tasarruf yönündeki tespitler ve öneriler devam etmektedir.

Aşağıda yer alan grafikte 2023 yılı ve bir önceki yılın aynı dönemlerine ait tüketim grafikleri sunulmuştur.

kampüs tablo 2.jpg

Aşağıda 2023 yılı Akdeniz Üniversitesi toplam elektrik enerjisi tüketimine birimlerin yüzde olarak etkisini gösteren grafik (%) görülmektedir.

kampüs 2023.jpg

 

 

Eklenme tarihi :15.11.2023 16:36:34
Son güncelleme : 15.03.2024 14:26:48